LATEST NEWS

Mesyuarat Ke-8 Kumpulan Kerja Pangkalan Data Nama Geografi Dan Gazetir Kebangsaan (KKPDNG) 2016
20 Jun 2016

Mesyuarat ini adalah untuk melaporkan mengenai kemajuan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh KKPDNG dari 7 September 2015 sehingga 15 Jun 2016.Hasil perbincangan dan keputusan yang dibuat di dalam mesyuarat ini akan diselaraskan dan dilaporkan dalam Mesyuarat ke-18 Jawatankuasa Teknikal...

Lawatan Akademik UiTM Shah Alam
26 May 2016

Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI) telah menerima lawatan akademik dari Pusat Pengajian Sains Ukur, Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam. Lawatan ini terdiri daripada 35 orang mahasiswa program Sarjana dan PhD...

Lawatan Teknikal Dari Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Dalam Negeri (KDN) Ke Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI)
18 May 2016

 

Pada 12 Mei 2016 - MaCGDI telah menerima kunjungan delegasi dari Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM), Kementerian Dalam Negeri (KDN) yang diketuai oleh YBrs. Puan Latipah binti Omar, Timbalan Setiausaha Bahagian (IT). Lawatan seramai lapan (8)...